Škola 123

Škola 123

Štefániková 22
040 01 Košice

Informácie o inštitúcii Škola 123

Vítame Vás na vzorovom profile portáli katalog-skol.sk.

Tu môžete uvádzať všetky informácie o Vašej škole, škôlke, učilišti, vysokej škole či jazkykové škole apod. Je len na Vás, čo všetko tu budete chcieť uviesť. Informácie sa môžu týkať základného predstavenie školy, ďalej potom môžete uvádzať doplňujúce informácie a aktuality. Proste všetko, čo si prajete rodičom a žiakom oznámiť.

Medzi najčastejšie uvádzané informácie patrí predstavenie školy, jej školského vzdelávacieho progamy, počtu existujúcich i prijímaných žiakov, predstavenie učiteľského zboru a tak ďalej.

Uvádzať samozrejme môžete tiež informácie o školskej budove, o jej areálu, vybavenie učební alebo možnosti ubytovania a stravovania žiakov. V prípade prítomnosti školskej jedálne môžete uvádzať informácie tiež do tohto textu, prípadne si nechať vytvor profil priamo pre školskú jedáleň.

Fantázii sa medze nekladú, a to platí pre náš portál dvojnásobne, pretože sem môžete vkladať aj videá, fotografie, aktuality z chodu školy a tak ďalej.

 

test

 

 

Fotografie a videá

S kým môžete prísť do kontaktu?

Tu môžete predstaviť personálne obsadenie školy - kompletná učiteľský zbor. Informácie sa môžu týkať vzdelania či zamerania jednotlivých pracovníkov školy. Vkladať môžete samozrejme aj fotografie. Napríklad celý Váš zbor.

 

test

Kde nás nájdete?

Zobrazit